היחידה למודיעין פיננסי בארה"ב (FINCEN), הכריזה לאחרונה (24.10.19) על איראן כעל מדינה בסיכון גבוה להלבנת הון ("Jurisdiction of Primary Money Laundering Concern"), מתוקף סעיף 311 של "חוק הפטריוט" האמריקאי. 

נזכיר כי סעיף זה מסמיך את שר האוצר האמריקאי לנקוט צעדים שונים נגד איומי הלבנת הון ומימון טרור שמקורם במדינות זרות, כדי להגן על המערכת הפיננסית האמריקאית. צעדים אלה כוללים זיהוי מדינות זרות, מוסדות פיננסיים זרים, עסקאות בינלאומיות או סוגי חשבונות שנמצאים בסיכון גבוה להלבנת הון ומימון טרור. 

המשמעות המעשית של הכרזת FINCEN היא הטלת איסור על פתיחת חשבונות קורספונדנטיים בארצות הברית עבור מוסדות פיננסיים איראניים, או על המשך קיומם של חשבונות מסוג זה. כמו כן, ההכרזה אוסרת לבצע פעולות פיננסיות שקשורות למוסדות פיננסיים איראניים דרך חשבונות קורספונדנטיים של מוסדות פיננסיים זרים אחרים שמנוהלים בבנקים אמריקאיים.   

FINCEN נימקה את החלטתה בכך שאיראן היא נותנת החסות המדינתית הגדולה ביותר לישויות טרור בינ"ל, המאופיינת בשחיתות ממסדית נרחבת ובהיעדר תשתית למניעת הלבנת הון. עפ"י נתוני FINCEN, ממשלת איראן מספקת לחיזבאללה כ-700 מיליון דולר בשנה, המהווים את רוב רובו של המימון שממנו נהנה ארגון טרור זה. כמו כן, איראן מספקת לחמאס מימון שנע בין עשרות מיליוני דולרים ל-300 מיליון דולר בשנה.  

בעקבות ההכרזה, מוסדות פיננסיים אמריקאיים יחויבו ליישם בדיקות מיוחדות על החשבונות הקורספונדנטיים שמתנהלים בהם, כדי לוודא שהם לא מנוצלים במישרין או בעקיפין ע"י תאגידים בנקאיים איראניים. מוסדות פיננסיים אמריקאיים שלא ימלאו אחר ההחלטה יהיו חשופים לקנסות מכוח חוק ה-BSA האמריקאי. 

פורסם 28-10-2019