תת שר האוצר האמריקאי לענייני חקיקה, Brian McGuire, פירט לאחרונה במכתב רשמי של משרד האוצר את ציפיות הממשל האמריקאי מפרויקט ה"ליברה", המטבע הדיגיטלי שאותו מתכננת פייסבוק להשיק יחד עם חברות נוספות השותפות לפרויקט, בהיבטי מניעת הלבנת הון ומימון טרור, לצד היבטים נוספים כגון יציבות פיננסית ופרטיות נתונים.  המכתב נשלח ע"י McGuire לחבר קונגרס אמריקאי בשם Emanuel Cleaver, אשר קרא לרגולטורים הפיננסיים בארה"ב לבחון את הסיכונים המהותיים הגלומים בפרויקט זה. 

כזכור, לאחרונה החל ארגון "ליברה" לבצע תהליך הסדרה בשוויץ, במטרה להשיק מטבע דיגיטלי מסוג "מטבע יציב" (stable coin) מבוסס בלוקצ'יין בשם "ליברה", שיפוקח ע"י הרשויות בשוויץ, ולצדו שירות תשלומים בשם קליברה (Calibra) שיאפשר העברת כספים ללא עמלות. בשונה ממטבעות דיגיטליים מבוזרים המאופיינים בתנודתיות משמעותית, דוגמת הביטקוין, "מטבעות יציבים" הם מטבעות דיגיטליים שערכם מגובה בנכסים שונים, כמו סחורות, נדל"ן, ניירות ערך או מטבעות ממשיים.

במכתב, שנשלח ב-21 באוקטובר ע"י משרד האוצר, נכתב כי משרד האוצר האמריקאי מצפה שכל הבנקים והמוסדות הפיננסיים אשר מלווים, משקיעים או מספקים שירותים למשתתפים בשוק הליברה יהיו נתונים לפיקוח קפדני ע"י הרגולטורים הפיננסיים הישירים שלהם, על מנת לוודא שכל הפעולות הללו נעשות בהיתר ועולות בקנה אחד עם היציבות והשלמות של אותם מוסדות. 

בנוסף, הודגש כי במידה והפרויקט אכן ייצא לפועל, ארגון הליברה וכל נותני השירותים בנכסים וירטואליים שישתתפו בו יהיו חייבים ליישם את אותן דרישות למניעת הלבנת הון ומימון טרור בדומה למוסדות פיננסיים מסורתיים, לרבות ציות לחוק ה-BSA האמריקאי, קבלת רישיון מ-FINCEN, ציות לסנקציות של OFAC, ועמידה סטנדרטים נוספים. כמו כן, צוין כי לפי שעה לא ברור אם הרגולטורים בארה"ב ומחוצה לה אכן יהיו מסוגלים לפקח על שוק הליברה ולנקוט כלפיו בפעולות אכיפה, אם יהיה צורך בכך, וכי הכרחי לתת לכך מענה, במידה שהמטבע אכן יושק.  

עוד צוין כי המועצה לפיקוח על היציבות הפיננסית בארה"ב (ה-FSOC) עוקבת אחר ההתפתחויות הקשורות לפרויקט הליברה, לצד הבחינה הנפרדת שמבצע הקונגרס האמריקאי, על מנת לזהות סיכונים פוטנציאליים ולתת מענה לפערים הרגולטוריים הכרוכים בפרויקט.  

פורסם 27-102019