המשרד לפיקוח על נכסים זרים במשרד האוצר האמריקאי (OFAC) הודיע לאחרונה (17.09.19)  כי חתם על הסדר עם הבנק הבריטי British Arab Commercial Bank plc (BACB), שבמסגרתו ישלם הבנק 4 מיליון דולר בעקבות הפרת הסנקציות על סודן. 

בהודעת OFAC נמסר כי BACB התנהל במשך שנים באופן רשלני, בכך שעיבד פעולות פיננסיות הקשורות לסודן דרך ארה"ב, תוך גרימת נזק משמעותי למשטר הסנקציות האמריקאי על סודן. זאת, למרות היותו של BACB מוסד פיננסי מתוחכם, שהיה אמור להבין כי התנהלותו מהווה הפרה של החוק האמריקאי, תוך שימת לב לפעולות אכיפה אמריקאיות שננקטו כלפי בנקים אירופיים אחרים שביצעו הפרות דומות. 

עפ"י ממצאי OFAC, בין השנים 2014-2010 בנק BACB עיבד 72 הוראות תשלום בהיקף כולל של כ-190 מיליון דולר הקשורות לסודן. במהלך תקופה זו, הבנק תפעל חשבונות דולריים עבור שבעה מוסדות פיננסיים סודניים, לרבות הבנק המרכזי של סודן. ההעברות הדולריות לאותם מוסדות בוצעו באמצעות תהליך פנימי בספרי  הבנק, שכלל חשבון נוסטרו שנוהל ע"י BACB בבנק זר, כדי להקל על ביצוע תשלומים הקשורים לסודן. BACB מימן את חשבון הנוסטרו ע"י ביצוע העברות דולריות תקופתיות גדולות לתוך החשבון ("bulk funding") ממוסדות פיננסיים לא אמריקאים באירופה, דרך המערכת הפיננסית האמריקאית. ברגע שהכספים הגיעו לחשבון הנוסטרו הדולרי של BACB במוסד הפיננסי הזר, BACB הנחה את המוסד לבצע מספר רב של העברות לצדדים סודניים, לרבות אותם מוסדות פיננסיים סודניים שניהלו אצלו חשבונות.

בהודעת OFAC נכתב כי למרות שההעברות לחשבונות הדולריים של המוסדות הפיננסיים הסודנים ב- BACB לא בוצעו דרך המערכת הפיננסית האמריקאית, הרי שהתהליך למימון חשבון הנוסטרו של הבנק כן כלל העברות דרך מוסדות פיננסים אמריקאיים, ובכך הפר את משטר הסנקציות של OFAC ביחס לסודן. עוד הודגש, כי פעולת האכיפה ממחישה את הסיכונים הקשורים לשימוש במבני תשלום מורכבים, לרבות הסדרים מסוג bulk funding, כאשר אלה משמשים לעיבוד תשלומים לישויות ומדינות תחת סנקציות.   

הקנס המקורי ש-OFAC התכוון להטיל על הבנק עמד על כ-228 מיליון דולר. עם זאת, לאחר התייעצות עם הרגולטור המקומי של BACB בבריטניה, OFAC הגיע למסקנה שלקנס כזה תהיה השפעה לא פרופורציונלית על הבנק. כמו כן, OFAC התחשב בצעדים שהבנק נקט לתיקון ההפרות, לרבות: יציאה מהשוק הסודני; החלפת קצין הציות הראשי ומנהל הסיכונים הראשי של הבנק; ועדכון התהליכים והנהלים בתחומי "הכרת הלקוח", מניעת הלבנת הון וציות לסנקציות. בעקבות זאת, הוחלט כאמור להעמיד את גובה הקנס על 4 מיליון דולר בלבד. 

פורסם 24-09-2019