הבנק השבדי Swedbank פרסם לאחרונה (17.09.19) הודעה בנוגע לממצאים שהוגשו ע"י הבנק לרשויות הפיקוח הפיננסי בשבדיה ואסטוניה, על רקע החקירה שמנהלות רשויות אלה נגד הבנק. 

כזכור, נגד Swedbank  מתנהלות חקירות בארה"ב, שבדיה ושלוש המדינות הבלטיות, בחשד למעורבות אפשרית של Swedbank  בפרשיית הלבנת ההון ב- Danske Bank. זאת, בעקבות פרסומים מחודש פברואר האחרון בכלי התקשורת השבדיים, שבהם נטען כי Swedbank שימש כצינור להעברת כספים עבור גורמים המקורבים לשלטון הרוסי. עפ"י הפרסומים, מיליארדי דולרים הועברו בין חשבונות המנוהלים ב- Swedbank ו- Danske Bank במדינות הבלטיות, בין השנים 2015-2007. עפ"י דיווחים אלה, חלק מההעברות היו צריכות להניף "דגלים אדומים" בקרב Swedbank, שכן חלק מהמוטבים היו חברות ללא כל פעילות ממשית, אשר זהות הנהנים הסופיים שלהן לא הייתה ידועה או שיוצגו ע"י אנשי פרונט ללא זיקה אמיתית אליהן. העיתון Financial Times העריך כי היקף הכספים החשודים שזרמו דרך שלוחת הבנק באסטוניה במשך כעשור עומד על כ-135 מיליארד דולר.  

עפ"י הודעת הבנק, למרות שיפורים שיושמו בשנים האחרונות במערכות ונהלי הבנק למניעת הלבנת הון, ואף על פי שהבנק ניתק קשרים עם לקוחות שלא ענו על הדרישות הרגולטוריות של מדיניות הבנק, ל- Swedbank עדיין יש ליקויים מסוימים ("certain shortcomings") בתחום מניעת הלבנת הון. הבנק ציין במיוחד את נושאי "הכר את הלקוח" וביצוע הערכות סיכון כתחומים ספציפיים המתאפיינים בליקויים – הן בנוגע לפעילות הבנק בשבדיה והן בנוגע לפעילותו באסטוניה. עוד נכתב, כי בעבר הבנק לא הקצה מספיק משאבים ויכולות שיאפשרו לו לנהל בצורה נאותה סיכוני הלבנת הון הנובעים מפעילותם של לקוחות וצדדים שלישיים. בנוסף, צוין כי חלוקת האחריות בתוך הבנק לא הייתה ברורה מספיק, והבנק לא תמיד ציית למדיניות הפנימית שלו. 

בהתבסס על המסקנות הללו, הבנק הודיע כי נקט צעדים כדי להבטיח ציות לדרישות הרגולטורים, לרבות שכירת שירותיה של פירמת עורכי הדין Clifford Chance, כדי שתבצע בדיקה פנימית בנוגע לליקויים ההיסטוריים של הבנק. בדיקה זו צפויה להסתיים בתחילת 2020, ולאחר מכן הפירמה תגיש את המלצותיה כדי לוודא שהבנק פועל בהתאם לשיטות הפעולה המומלצות ביותר בתעשייה ועונה על ציפיות הרגולטוריים. דו"ח ביניים נוסף של הבנק צפוי להתפרסם ב-23.10.19.

פורסם 24-09-2019