הבנק המרכזי של הולנד הודיע לאחרונה (03.09.19) כי משטר הפיקוח על נותני שירותי המרה במטבעות וירטואליים וארנקי קריפטו ייכנס לתוקף בתחילת שנת 2020.  

בדומה לשאר מדינות האיחוד האירופי, גם הולנד נדרשת לפקח על נותני שירותים אלה מתוקף הדירקטיבה החמישית של האיחוד האירופי למניעת הלבנת הון ומימון טרור. בהתאם לכך, חברות המציעות שירותי המרה בין מטבעות קריפטו למטבעות רגילים, וכן ספקים של ארנקי קריפטו נדרשים להירשם אצל הבנק המרכזי של הולנד (DNB) עד ל-10 בינואר 2020. 

לאחר רישומן, אותן חברות יעברו הערכה שתבחן האם התהליכים שלהן מסוגלים לפעול בצורה אפקטיבית למניעת הלבנת הון ומימון טרור. בנוסף, תיבדק היכולת של חברי הדירקטוריון ומקבלי החלטות נוספים בחברות אלה לנהל בצורה נאותה את התהליכים הללו. 

לאחר שחברה תירשם ותעבור הערכה ע"י הבנק המרכזי, היא תהיה נתונה לניטור מתמשך שיעקוב אחר הציות שלה לחוקי מניעת הלבנת הון ומימון טרור. חברות הולנדיות שלא יירשמו עד למועד תחילת הפיקוח לא יורשו עוד לספק שירותי המרה במטבעות וירטואליים וארנקי קריפטו.

פורסם 11-09-2019