חברת אמנט מאפשרת שירות סריקת קובצי שמות מול רשימות שחורות ואחרות.

 בין הרשימות הנתמכות כיום במערכת:

  •   רשימת הכרזות וצווים של משרד הביטחון
  •   רשימת OFAC של משרד האוצר האמריקאי
  •   רשימת ההכרזות של האיחוד האירופי
  •   הכרזות עפ"י החלטות של מועצת הביטחון של האו"ם
  •   "הרשימה האירנית"- רשימת גופים ע"פ תקנות חוק איסור מסחר עם האויב

 

את הרשימות ניתן לשלוח לחברה בקובץ המצורף לדוא"ל או על מדיה מגנטית. לאחר הסריקה הלקוח יקבל דו"ח המפרט את הישויות שעבורן נמצאה התאמה מול הרשימות המבוקשות, ואת אחוז ההתאמה.

לבירורים ושאלות נא לפנות אל:
אמנט - מניעת הלבנת הון ומימון טרור
יגאל אלון 120 תל אביב
טל: 03-6369111
דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.