קיום הרצאות בימי עיון וכנסים מקצועיים בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור.

 

קיום השתלמויות לקהלי יעד ומיגזרים שונים תוך התמחות בחובות המוטלות על כל מיגזר ומיגזר.

 

 •   בנקאות
 •   ביטוח
 •   יהלומנים
 •   נותני שירותי מטבע
 •   ועוד...
  

 

הדרכות החברה מתמקדות הן בהקניית ידע כללי בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור, וכן בהתמחות ספציפית המותאמת לקהל היעד של הקורס.

 

הקורסים כוללים, בין היתר: 

 •   רקע תורתי על הלבנת הון;
 •   הצגת דרישות החוקים, הצווים והתקנות אליהם כפוף המוסד;
 •   הצגת השפעת חוקים וצווים אלה על הארגון ועל התהליכים בו;
 •   התפקידים ותחומי האחריות של העובדים המודרכים (זהו החלק הנרחב בהדרכה, שכולל את אופן מילוי החובות שבחוק כגון חובת זיהוי ואימות לקוחות, חובת הדיווח וחובת שמירת המסמכים);
 •   הצגת פעולות חשודות ("נורות אדומות") וניתוח מקרים מהמציאות.

 

 כאמור, אנו מבדילים בין התפקידים שהונים בארגון, ומתאימים את תוכנית ההדרכה לתפקידים אלו כגון:

 

 •   הנהלה;
 •   שירות לקוחות;
 •   פתיחת חשבונות;
 •   תפעול Back Office (כגון חדר עסקאות);
 •   סחר חוץ;
 •   הלוואות;
 •   בנקאות פרטית;
 •   העברות;
 •   קופה;
 •   ניירות ערך;
 •   בנקאות קורספונדנטית (מחלקת בנקים חו"ל).

 

הקורסים יכולים להתקיים הן במשרדנו והן באתר הלקוח - לדוגמא - סניפי בנק באיזור מסוים.

 

בסיום הקורס ניתן לקיים מבחן ולקבל תעודת גמר.