CTB Banking Systems Ltd  

חברות CTB מערכות בנקאיות וכתב מערכות מחשבים בע"מ הן חברות פרטיות אשר צוות עובדיהן הוא בעל מומחיות של מעל 14 שנים בפיתוח ויישום מערכות תוכנה בנקאיות (בעיקר בתחום סחר חוץ והעברות מט"ח), EDI ואבטחת מידע למערכות EDI. החברות מספקות שירותי יישום ייעוץ והכוונה בתחום זה למרבית הבנקים בארץ ולמספר רב של לקוחות. לחברות חבילת מוצרים בתחום הסחר חוץ, העברות מט"ח  וה-EDI, המותקנים בלמעלה מ-300 אתרים בארץ. מוצרי החברות כוללים חבילות תכנה שפותחו על ידינו. בשילוב מערכת אבטחת מידע ב-EDI באמצעות Smartcard של חברת מחקר אלגוריתמים. לחברות עשרות רבות של התקנות ברחבי הארץ במגוון רב של ארגונים בעלי היקפי פעילות שונים.  הפתרון מותאם לדרישות הארגון על פי גודל הפעילות, רגישות המידע ואופן הקישור (הטמעה) למערכות הפנימיות בארגון.

מוצרים

 CNET - מנוע חיפוש פונטי חכם רב לשוני של שמות מול רשימות שחורות ואחרות. 

STARS - מערכת מרכזית לקליטה וניתוב הודעות SWIFT בבנקים.

IMT - מערכת מרכזית לניתוב תשלומים בינלאומיים. 

TRAFIC/PC - תכנה המשמשת כמרכז EDI בבנקים ונועדה לביצוע ניהול שליטה ובקרה על מעבר הודעות EDI  בין המערכות המקומיות ל"עולם החיצון" תוך מעקב אחר שלמות הנתונים. התכנה כוללת קישור של מרכז ה-EDI למחשב הלקוח תוך ביצוע בקרות והתרעות על חריגים. 

TRAFIC/PC Security Control - מערכת אבטחת מידע להודעות EDI הכוללת חתימה דיגיטלית על מסרי EDI  תוך שימוש ב-Smartcard. מערכת זו מותקנת אצל כל לקוחות הבנקים בארץ המיישמים EDI פיננסי באמצעות מוצרי EDI שונים. 

מערכת iTRAFIC - פתרון סחר חוץ לאתרי האינטרנט של הבנקים המעמידה לרשות לקוחות הבנקים אפליקציה המאפשרת ליבואנים ויצואנים להכין באופן קל וידידותי הוראות לבנקים של עסקות סחר חוץ והעברות מט"ח. 

מערכת TRAFIC לקוח - תכנה רב בנקאית המעמידה לרשות לקוחות הבנקים אפליקציה  המאפשרת ליבואנים ויצואנים להכין באופן קל וידידותי הוראות לבנקים של עסקות סחר חוץ, ולהעבירם בתקשורת במסרי EDIFACT על פי תקן ממס"ח אל הבנקים הנמענים. 

לקוחות והתקנות

חברת כתב הקימה ומתחזקת מרכזי EDI בבנק הפועלים, בנק לאומי, הבנק הבינלאומי הראשון, בנק דיסקונט, בנק המזרחי המאוחד, בנק איגוד, בנק אוצר החיל, בנק מרכנתיל דיסקונט, CITIBANK Israel, HSBC Israel ובנק ירושלים.

מרכזים אלה כוללים פתרון מלא לעבודה ב-EDI במצב Unattended תוך ניהול בקרות והתרעות וקישור עם יישומי הלקוחות על פלטפורמות שונות.  תכנת TRAFIC מותקנת בכ-300 אתרים  ממגוון רב של מגזרים במשק:

   ·   מפעלי כימיה ותרופות

   ·   חשמל אלקטרוניקה ומחשבים

   ·   תעשיית מתכת

   ·   תעשיית מזון

   ·   חינוך

   ·   ספנות

   ·   ביטחון

   ·   אחרים

תכנת iTRAFIC מותקנת כהרחבת אתרי האינטרנט בבנקים הבאים:

  ·   בנק הפועלים 

   ·   בנק מזרחי טפחות

   ·   בנק דיסקונט

יישום פתרונות אבטחת מידע

חברת כתב מספקת פתרונות אבטחת מידע ליישומי EDI גם לארגונים המיישמים מערכות EDI של יצרנים אחרים.

שיתוף פעולה עם יצרני תוכנה

לחברת כתב הסכמי שיתוף פעולה עם 8 יצרני תוכנה וספקי שירותי תקשורת המובילים בארץ לצורך יישום EDI והטמעתו בחבילות התכנה המיוצרות ומשווקות על ידם. 

חברת כתב פתחה עבור חברת בזק זהב ממשק EDI לבנקים המשולב בשירות "מבזק בנקאי" המאפשר ללקוחות לקבל מידע בנקאי על חשבונותיהם מכל הבנקים. מוצר זה מותקן בכ-2000 אתרים.