חברת אמנט מנוהלת על ידי צוות בעל נסיון של עשרות שנים במערכות תוכנה בנקאיות בתחומי סחר חוץ והעברות מט"ח.

נושאים אלה הובילו את צוות החברה להתמחויות בכל הקשור לרגולציות הישראליות והבינלאומיות בכל הקשור להלבנת הון ומימון טרור, לשם הטמעת נושאים אלה במערכות הבנקאיות בהן מעורב צוות החברה.

בין היתר ראוי לציין את הספר "המדריך למניעת הלבנת הון ומימון טרור" שנכתב על ידי יאיר דגן, אחד ממנהלי החברה. ספר זה משמש ככלי ממדרגה ראשונה לממנונים על מניעת הלבנת הון ומימון טרור בארגונים השונים הכפופים לרגולציות בנושאים אלה.

התמחות נוספת בחברה היא בנושא איסור מימון טרור ואיתור שמות וישויות מול רשימות שחורות ואחרות (כגון אנשי ציבור - Politically Exposed Persons). התמחות זו הולידה את מנוע החיפוש הפונטי CNET, המותקן ברוב הבנקים בארץ ומשמש ככלי לציות לחוק איסור מימון טרור.

לחברה יש שיתופי פעולה עם אנשי מקצוע המומחים בתחום הציות הבנקאי ומניעת הלבנת הון מבחינה משפטית ומבחינת יישום תוכניות מניעת הלבנת הון בארגונים.