למאגר הטיפולוגיות באתר אמנט נוספו שני מסמכי טיפולוגיות חדשים של ארגון Moneyval. שני המסמכים עוסקים בנושא הלבנת הון באמצעות סקטור הביטוח וקרנות פנסיה פרטיות.

המסמך הראשון, אשר פורסם במרץ 2010, הוא מסמך נורות אדומות להלבנת הון באמצעות סקטור הביטוח או באמצעות קרנות פנסיה. המסמך השני, אשר פורסם באוקטובר 2010, הוא דו"ח מלא לגבי הסיכונים הקשורים לסקטור הביטוח וקרנות הפנסיה, לרבות ניתוח המצב במדינות השונות, דיווחים בלתי רגילים הקשורים לנושא זה, טיפולוגיות, מסקנות והמלצות.

ניתן להוריד את המסמכים במאגר הטיפולוגיות באתר אמנט (למנויים בלבד).

פורסם 2011-03-01