ארגון ה-APG, ארגון בינ"ל אשר מאגד את רוב מדינות מזרח אסיה, המזרח הרחוק ואוסטרליה (Asia-Pacific Group On Money Laundering) פרסם לאחרונה את דו"ח הטיפולוגיות השנתי אשר מסכם מגמות, טיפולוגיות ומקרים כפי שדווחו ע"י המדינות החברות. הדו"ח מכיל התייחסות להלבנת הון באמצעות שוק ניירות הערך, הלבנת הון באמצעות מסחר, הלבנת הון הקשורה לסחר בבני אדם ועוד.

ניתן להוריד את המסמך במאגר הטיפולוגיות באתר (למנויים בלבד).

פורסם 2010-12-28