למאגר הטיפולוגיות באתר אמנט נוסף מסמך חדש אשר פורסם ע"י FINTRAC, היחידה למודיעין פיננסי בקנדה. המסמך, אשר פורסם ע"י FINTRAC במהלך התקופה האחרונה, עוסק בטיפולוגיות הלבנת הון באמצעות נותני שירותי מטבע.

המסמך מכיל טיפולוגיות וטכניקות פופולריות לביצוע הלבנת הון או מימון טרור באמצעות נותני שירותי מטבע, וכן נורות אדומות, תיאורי מקרים שדווחו ל-FINTRAC וסיכונים הנובעים משימוש באמצעי תשלום חדשים. לדברי FINTRAC נותני שירותי מטבע מציעים בשנים האחרונות יותר ויותר שירותים הקשורים באמצעי תשלום חדשים כגון כרטיסים נטענים, העברות דרך טלפונים סלולאריים והעברות דרך מערכות להעברת כספים באינטרנט. למרות השימוש הגובר, מספר הדיווחים שהתקבלו ב-FINTRAC מנותני שירותי מטבע אשר קשורים לאמצעי תשלום חדשים עדיין נמוך יחסית ו-FINTRAC בוחנת האם זאת עקב היעדר מודעות גבוהה לסיכונים במכשירי תשלום אלו.

המסמך ניתן להורדה במאגר הטיפולוגיות באתר (למנויים בלבד)

פורסם 2010-12-23