המשרד לפיקוח על המטבע במשרד האוצר האמריקאי (OCC) פרסם לאחרונה הודעה על הטלת קנס אזרחי בסכום של חצי מיליון דולר על Old National Bank במדינת אינדיאנה, בגין כשלים בציות ועמידה ברגולציות בנושא מניעת הלבנת הון.

לאחר שנערכה חקירה בבנק ע"י ה-OCC  במהלך 2012 ונמסרו לבנק הממצאים, קיבלה הנהלת הבנק החלטה לחתום על צו הסכמה להטלת קנס אזרחי ע"י ה-OCC, ולשלם קנס בתמורה לאי הכחשה או הודאה באישומים המיוחסים לבנק.

לפי ממצאי חקירת ה-OCC, נמצאו בבנק כשלים בנהלים פנימיים, פיקוח ובקרה, הדרכה ומעקב שוטף אחרי תנועות ולקוחות.  הבנק לא ערך סקרי סיכון ולא גבה מלקוחות מידע ופרטים מעבר למינימום ההכרחי. כמו כן, הבנק כשל בזיהוי וסימון לקוחות בסיכון גבוה, לא הטמיע מערכת לניטור פעולות בלתי רגילות ובנוסף לכך, לא גילה כשלים אלו במסגרת ביקורת פנים שנערכה.

בהודעת ה-OCC  מצוין בנוסף כי הבנק כשל ביישום תהליכים, נהלים ובקרות פנים לציות עפ"י חוק ה-BSA וכי קצין הציות של הבנק והצוות שלו סבלו מהכשרה לקויה וידע חסר בנושא מניעת הלבנת הון, וחובות הציות עפ"י החוק.
לאחר שנמסרו ממצאי החקירה ערך הבנק בדיקה חוזרת אחורה שבעקבותיה הוגשו 110 דיווחים חדשים ו-172 דיווחים חוזרים (מתוקנים) על פעולות בלתי רגילות.

פורסם 2014-02-26