למאגר הטיפולוגיות באתר אמנט נוספו לאחרונה 5 מסמכי טיפולוגיות חדשים ממדינות ואיזורים שונים ברחבי העולם. בין היתר, נוספו שני מסמכי טיפולוגיות של SOCA, הסוכנות למאבק בפשיעה מאורגנת והיחידה למודיעין פיננסי בבריטניה, מסמך טיפולוגיות של ארגון MENA-FATF, הגוף המקביל ל-FATF במדינות המזרח התיכון וצפון אפריקה, ומסמך המשך שנכתב על ידי ארגון ה-FATF וה- GAFI (ה-FATF הקאריבית) למסמך הטיפולוגיות שפורסמו בשנת 2006.

בנוסף, פורסם גליון מספר 21 של דוח SAR Activity Review , המתפרסם פעמיים בשנה וסוקר דיווחים שהתקבלו ב FINCEN על ידי מוסדות פיננסיים בארה"ב. גליון זה מתמקד במגמות וסוגיות במגזר נותני שירותי מטבע.

מאגר הטיפולוגיות באתר אמנט מונה כעת כ-150 מסמכי טיפולוגיות מהשנים האחרונות אותם אנו אוספים ע"י מעקב אחר פרסומי ארגונים וקבוצות בינלאומיים בנושא מניעת הלבנת הון ופרסומי היחידות למודיעין פיננסי במדינות השונות ברחבי העולם.

לעיון בטיפולוגיות החדשות לחץ כאן (מאגר הטיפולוגיות באתר פתוח למנויים בלבד).

פורסם 2012-05-10