למאגר הטיפולוגיות באתר אמנט נוספו לאחרונה 5 מסמכי טיפולוגיות חדשים ממדינות ואיזורים שונים ברחבי העולם. בין היתר, נוספו שני מסמכי טיפולוגיות של FINTRAC, היחידה למודיעין פיננסי בקנדה , אשר פורסמו באפריל ובאוקטובר 2011 ועוסקים בדיווחים שהתקבלו על ידי מוסדות פיננסיים ומגמות בולטות בדיווחים אלו.

 בנוסף, פורסם גליון מספר 20 של דוח SAR Activity Review , המתפרסם פעמיים בשנה וסוקר דיווחים שהתקבלו ב FINCEN על ידי מוסדות פיננסיים בארה"ב.

כמו כן, נוספו למאגר מסמכי טיפולוגיות של ארגונים נוספים כגון: EAG, EAASMLG.

מאגר מסמכי הטיפולוגיות נגיש למנויים בלבד.

פורסם 2012-02-28