למאגר הטיפולוגיות באתר אמנט נוספו לאחרונה 10 מסמכי טיפולוגיות חדשים ממדינות ואיזורים שונים ברחבי העולם. בין היתר, נוסף מסמך טיפולוגיות של SOCA בבריטניה, אשר פורסם בפברואר 2011 ומרכז דיווחים על פעולות חשודות שנמסרו ל-SOCA.

כמו כן, נוספו למאגר מסמכי טיפולוגיות מיחידות המודיעין הפיננסי בבלגיה (CTIF-CFI) ובלבנון (SIC) וכן מסמכי טיפולוגיות של ארגוני מדינות אזוריים בנושא מניעת הלבנת הון כגון GIABA ו-EAG. מסמך טיפולוגיות נוסף אשר הוספנו למאגר הוא מסמך הטיפולוגיות בנושא הימורים בלתי חוקיים באינטרנט של הרשות לאיסור הלבנת הון.

מאגר הטיפולוגיות באתר אמנט מונה כעת כ-140 מסמכי טיפולוגיות מהשנים האחרונות אותם אנו אוספים ע"י מעקב אחר פרסומי ארגונים וקבוצות בינלאומיים בנושא מניעת הלבנת הון ופרסומי היחידות למודיעין פיננסי במדינות השונות ברחבי העולם.

פורסם 2011-09-15