למאגר הטיפולוגיות באתר נוספו לאחרונה דוחות שנתיים של יחידות מודיעין פיננסי בגרמניה, שוויץ ובלגיה, המכילים פרקי טיפולוגיות וטרנדים נפוצים בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור. הטיפולוגיות שנוספו הן מדוחות שנתיים לשנת 2009 ו-2010 של היחידות במדינות שהוזכרו לרבות MROS בשוויץ ו-CTIF-CFI בבלגיה.

ניתן להוריד את המסמכים במאגר הטיפולוגיות באתר אמנט (למנויים בלבד)

פורסם 2011-05-11