הלבנת הון באמצעות כרטיסי זכיה היא דרך אטרקטיבית למלביני הון להכשרת כספי פשיעה והצגתם ככספי זכיה בפיס ובהגרלות שונות אחרות. מלביני הון פונים לזוכים בהגרלות ומציעים לקנות מהם את הכרטיס הזוכה ולשלם תמורתו במזומן את סכום הזכיה כולו ולעיתים אף יותר. לאחר מכן פודים מלביני ההון את סכום הזכיה במפעל הפיס או בכל גוף אחר, וע"י כך מלבינים סכומים רבים של כסף מזומן שמקורו במקרים רבים בסחר סמים, זנות, סחיטה ועבירות נוספות.

במסגרת הדיונים בין משרד האוצר למפעל הפיס אודות תנאי הזיכיון החדש, סוכם כי מפעל הפיס ינקוט שורה של צעדים לצמצום ומניעת הלבנת הון ע"י כרטיסי זכיה. בין היתר סוכם, כי מפעל הפיס ימנה ממונה על מניעת הלבנת הון וכן יינקטו צעדים להגבלת הסבת כרטיסים לאחר זכיה.

מפעל הפיס ידון עם הרשות לאיסור הלבנת הון באשר לשינויים שייערכו בכרטיסי ההגרלות אשר במסגרתם יירשמו פרטי זיהוי אישיים על כל כרטיס מראש, תוגבל הסבת הכרטיסים הזוכים לגורם אחר וכן יירשמו המחאות כספי הזכיה לטובת בעל הכרטיס המקורי בלבד.

פורסם 2007-03-13