משרד המשפטים האמריקאי פרסם ידיעה אודות הרשעתו של Frank E. Mendoza בן 45 מקליפורניה, עובד בנק Chase לשעבר בעבירת שוחד והפרת סודיות הדיווח על פעולות בלתי רגילות (SAR).

מנדוזה, אשר עבד במחלקה לניהול סיכונים ומניעת הפסדים בבנק, ניהל חקירה במסגרת עבודתו אודות לקוח של הבנק אשר לקח משכנתאות מהבנק הקשורות לשבעה נכסי נדל"ן שונים. במסגרת החקירה עלה חשד להונאת משכנתאות וביצוע הלבנת הון ומנדוזה דיווח על כך לבנק, אשר בעקבות הממצאים הגיש דיווח בנידון (SAR) ל-Fincen. לאחר מכן, פנה מנדוזה מיוזמתו ללקוח עצמו, יידע אותו כי נמסר אודותיו דיווח ודרש ממנו שוחד בסך 25,000 דולר בתמורה לכך שיסייע לו להתגונן בפני חקירה פלילית. הלקוח פנה ל-FBI והלשין על מנדוזה ולאחר מכן נפגש עימו ושילם לו שוחד בסך 10,000 דולר, וזאת בזמן שה-FBI מבצע כבר מעקב אחריו בעקבות הדיווח. זמן קצר לאחר מכן, נעצר מנדוזה והוגש נגדו כתב אישום.

פורסם 2011-01-13