פסק דין שניתן בביהמ"ש המחוזי ע"י השופטת ורדה אלשייך, קובע כי במקרה ובוצע חילוט במסגרת חוק איסור הלבנת הון בזמן שהחברה חדלת פרעון ועומדים כנגדה חובות, לא תינתן עדיפות לנושים, שכן חילוט כספי חברה עפ"י חוק איסור הלבנת הון גובר על החובות לנושיה.

השופטת אלשייך הסבירה בהחלטתה בעניין פז נ' דור אבן חן כי לא תוכל להיעתר לבקשת הנושים (פז) ולהורות על העברת כספי החברה (דור אבן חן) שהוקפאו ע"י המדינה, למרות קיומו של פסק דין לטובתם, וזאת מאחר וחברה אשר נחשדת בהלבנת הון, אינה יכולה להשתמש בהון המולבן לכאורה לתשלום חובות לנושיה, שכן אז היא משפרת את מצבה באמצעות הכספים שאינם כשרים מלכתחילה. בנוסף לכך, מתן עדיפות לנושים עשוי לסייע למלביני הון לעקוף את מנגנון החילוט ע"י המדינה, כיוון שהם עשויים להמציא נושים וחובות פיקטיביים ולהבריח בדרך זו כספים המיועדים לחילוט.

פורסם 2007-02-05