משרד הבטחון הפיץ היום שתי הכרזות חדשות על התאחדויות בלתי מותרות. ההכרזה הראשונה היא הכרזה מחודשת ככל הנראה על ההתאחדות "החזית העממית הדמוקרטית לשחרור פלסטין" או "חזית חוואטמה". החזית העממית הדמוקרטית לשחרור פלסטין הוכרזה בעבר בינואר 1986.

ההתאחדות השניה שהוכרזה היא "האגודה התורכית לסולידריות עם העם הפלסטיני" או "Fidder". עפ"י אתר האינטרנט של אגודה זו, האגודה עוסקת בקידום מטרות הפלסטינים וסיוע לפלסטינים באמצעות גיוס כספים ותמיכה תרבותית והומניטרית. האגודה הוקמה ע"י רופאים ואנשי עסקים פלסטינים המתגוררים באיסטנבול. כמו כן, מכיל האתר תכנים נגד הציונות והכיבוש הישראלי.

פורסם 2010-06-13