דו"ח מבקר המדינה אשר התפרסם לאחרונה כולל פרק ביקורת בנושא הפיקוח על נותני שירותי מטבע באגף שוק ההון, הביטוח וחיסכון במשרד האוצר. בחודשים מרץ-אוגוסט 2009 נערכה הביקורת ע"י משרד המבקר ובמסגרתה נבדק אופן הפיקוח, הבקרה על דרכי הרישום והדיווח.

בסיכום ממצאי דו"ח המבקר בנושא הפיקוח על נותני שירותי מטבע, מציין משרד מבקר המדינה כי יש חשיבות רבה לפיקוח על נותני שירותי מטבע הרשומים והלא רשומים כאחד, בשל החשש משימוש בכספים למטרות הלבנת הון ומימון טרור ובשל הקשרים הקיימים לעיתים בין נותני שירותי מטבע לארגוני פשיעה. עפ"י מבקר המדינה, תחום זה אינו מפוקח ומוסדר דיו ואמצעי הפיקוח הקיימים אינם אפקטיביים. לדעת משרד המבקר על רשויות הפיקוח והאכיפה לתת לעדיפות לנושא ולשתף פעולה להגברת הפיקוח ויעילותו.

בין היתר, צוינו בדו"ח המבקר הממצאים הבעיתיים הבאים:

1. היחידה לפיקוח על נותני שירותי מטבע אינה נוקטת באמצעים לאיתור נותני שירותי מטבע שאינם רשומים, למרות שישנם לא מעט כאלו.

2. למרות שנקבע בחוק כי מתן שירותי מטבע ללא רישום הוא עבירה פלילית, המשטרה עושה מעט נגד גורמים לא רשומים.

3. מספר הביקורות שעושה היחידה על נותני שירותי מטבע רשומים זניח לעומת מספרם והיקפי עפילותם. לא נעשות די ביקורות במגזר החרדי והערבי למרות פעילות נרחבת של מתן שירותי מטבע במגזרים אלו.

4. בישראל פועלות כ-20 זירות מסחר (כגון זירות הפורקס) שאינן מפוקחות ושניתן להגדירן כנותני שירותי מטבע.

לעיון בפרק בדו"ח המבקר המתייחס לפעילות האגף לביקורת על נותני שירותי מטבע (עמודים 133-150 לדו"ח) לחץ כאן.

פורסם 2010-05-11