טיוטת צו איסור הלבנת הון החדש (בנק הדואר) הוגשה לאחרונה ע"י שר התקשורת ובחתימת שר המשפטים לאישורה של ועדת חוק, חוקה ומשפט בכנסת. טיוטת הצו החדש כוללת מספר שינויים מהותיים בצו איסור הלבנת הון אשר חל על בנק הדואר בארץ.

ראשית, כוללת הטיוטה החדשה החלת חובה על בנק הדואר לבדיקה מול רשימות ארגוני טרור מוכרזים במסגרת יישום חוק איסור מימון טרור. כמו כן, נקבע בטיוטת הצו כי תחול חובת הכרת הלקוח בעת פתיחת חשבון לרבות בדיקת עיסוק בעל החשבון, מקור הכספים, והאם מדובר באיש ציבור מקומי או איש ציבור זר.

נוסף על חובות הזיהוי של בעלי חשבונות, נקבעו בטיוטה גם חובות זיהוי ורישום פרטים לפעולות שאינן נרשמות בחשבון, בין אם מדובר בפעולה החייבת בדיווח ובין אם לאו, למעט תשלומי חשבונות ותשלום מיסים.

בסעיף 10, העוסק בפעולות החייבות בדיווח, הופחת רף הדיווח בחלק מהפעולות המנויות בסעיף זה ל-50,000 ש"ח במקום 200,000 ש"ח.

שינוי נוסף הוא הוספת התוספת השלישית לצו ובה רשימת פעולות אשר עשוי שייראו כפעולות בלתי רגילות. בין היתר מצוינים בתוספת זו מקרים כגון פעילות החשודה לבוא במקום פעילות של ארגון טרור מוכרז או גורם מוכרז, פעילות שנעשית במטרה להתחמק מדיווח, פעילות שעשויה להצביע על ניהול חשבון בעבור גורם שלישי ועוד.

לעיון בטיוטת הצו לחץ כאן.

פורסם 2010-05-05