משרד הבטחון פרסם באתר האינטרנט שלו את הרשימה המעודכנת ובה ריכוז ההכרזות על ארגוני טרור, לרבות ההכרזות האחרונות מאוגוסט ומאוקטובר 2006.

למרות עדכון הרשימה, נראה כי היא עדיין דלה ולא יסודית דיה יחסית לרשימה של OFAC אשר מכילה ערכים רבים יותר תוך הקפדה על תרגום למספר שפות כמספר השמות החליפיים הקיימים לכל ארגון (אנגלית, ערבית, צרפתית, איטלקית וכד'). דוגמא ל"דלות" הרשימה ניתן למצוא בהכרזה על ארגון "אל אקצא" מיום 6.5.1997: בהכרזת משרד הבטחון רשום הארגון רק בשם "אל אקצא" בעברית. לעומת זאת, ברשימת OFAC מופיעה הקרן ב- 187 כניסות שונות ב-8 מדינות.

כמו כן, ניתן למצוא עדיין ברשימת משרד הבטחון טעויות שלא תוקנו ושעליהם התריע מנכ"ל החברה יאיר דגן מסגרת כנס אמנט הראשון למניעת הלבנת הון ומימון טרור. בנוסף לשגיאות איות מסוימות ואי התאמות ברשימה, קיימים גם ערכים חלקיים אשר לגביהם צוין רק שם הארגון בעברית ללא התרגום ללעז או התרגום לערבית.

חשוב לציין כי עצם הכרזת ארגון כארגון טרור והכנסתו לרשימה אינו די לביצוע בדיקות זיהוי ואימות בפעולות כגון העברת כספים, כאשר אין את כל הנתונים, השמות החליפיים והתעתיקים של אותו ארגון.

לדעתנו, בעת הכרזה על ארגון כארגון טרור, יש לבצע מחקר בעזרת גוף מודיעיני לשם הרחבת מאגר הנתונים אודות אותו ארגון, על מנת שאפשר יהיה לבצע בדיקות זיהוי ואימות בצורה האופטימלית ביותר. בנוסף לכך, יש לציין כי רוב הרשויות בעולם מספקות את הרשימות במבנה קבצים הניתנים לעיבוד ממוחשב על מנת שגופים פיננסיים ו/או כל גוף אחר שנדרש לזהות ולבדוק, יוכלו לקלוט את הרשימות לתוך המערכות הממוחשבות אצלן.

את הרשימה המעודכנת של משרד הבטחון ניתן למצוא כאן.

פורסם 2007-01-07