הרשות הבריטית לשירותים פיננסיים (FSA) הודיעה במהלך החודש האחרון על הטלת מספר קנסות על מספר מוסדות פיננסיים בגין כשלים במסירת דיווחים על העברות כספיות או אי מסירת דיווחים בזמן. מאז תחילת אפריל 2010 הודיעה הרשות הבריטית על הטלת קנסות בשווי מצטבר של כ-5 מיליון פאונד. הקנסות שהוטלו אינם קשורים למניעת הלבנת הון אלא לפיקוח על העברות כספים ומדיע על סחר במניות במטרה למנוע מניפולציה של השוק, הונאת מניות ועוד.

המוסדות עליהם הוטלו הקנסות הם:

Credit Suisse - קנס בסך 1.75 מיליון פאונד

Getco Europe Limited - קנס בסך 1.4 מיליון פאונד

Instinet Europe Limited - קנס בסך 1.05 מיליון פאונד

Commerzebank - קנס בסך 595,000 פאונד

לגבי Credit Suisse צוין בהודעת ה-FSA כי הבנק כשל בדיווח על כ-40 מיליון טרנסאקציות של סחר במניות בבורסה הבריטית. כ-10 מיליון העברות דווחו בצורה שגויה, ו-30 מיליון פעולות נוספות של סחר במניות לא דווחו כלל לרשות, מאחר שהבנק חשב שהדיווח מועבר ע"י גורם שלישי מטעמו, והדיווח לא הועבר כלל. הבנק שיתף פעולה עם הרשות ולכן קיבל בסופו של דבר הנחה מסוימת בסכום הקנס. 

לגבי הבנק הגרמני Commerzebank צוין בהודעת ה-FSA כי במשך שנתיים, ולמרות מספר התרעות ואזהרות מצד הרשות הבריטית, מסר הבנק דיווחים לא תקינים ובמקרים אחרים כשל בהעברת דיווחים על העברות הקשורות לסחר במניות כמתחייב עפ"י החוק בבריטניה. 

פורסם 2010-05-02

פורסם 2010-05-02