הצעת חוק חדשה להסדרת רישום ודיווח על כרטיסי מזומן נטענים הוצגה לאחרונה בפני בית הנבחרים של הממשל האמריקאי והועברה להמשך דיון בוועדת הקונגרס לשירותים פיננסיים. עפ"י הצעת החוק החדשה (HR 4966), אשר נקראת "Stored Value Device Registration and Reporting Act of 2010", תעודכן בחוק ההגדרה "מוסד פיננסי", כך שתכלול גם גופים המנפיקים כרטיסי מזומן נטענים (Stored Value Cards), וכן תעודכן ההגדרה מכשיר פיננסי (Monetary Instrument), כך שתכלול מעתה ואילך גם כרטיסים נטענים. כמו כן, נקבע בהצעת החוק כי תחול חובת רישום על עסקים המנפיקים כרטיסי מזומן נטענים. עסקים אלו יחויבו להירשם תוך 180 יום מהקמתם במשרד האוצר, ואם לא יעשו כן, יהיו חשופים לענישה וקנסות.

הצעת החוק הוגשה במקביל לדיווחים קודמים אודות כוונת הממשל האמריקאי להסדיר בהנחיות ובחקיקה את נושא כרטיסי המזומן הנטענים, אשר מהווים לדעת רשויות האכיפה כלי יעיל להלבנת הון והעברת כספי טרור וסחר בסמים. במסגרת הצעת חוק זו נקבע, בין היתר, כי רשויות האכיפה ומשרדי הממשל יבצעו מחקר מקיף אשר יבדוק כיצד בדיוק מנוצלים כרטיסים נטענים לטובת סחר בסמים, מימון טרור, הברחת מזומן והלבנת הון, אילו כרטיסים נחשבים פגיעים יותר, ומהן הדרכים מעקב ודיווח על כרטיסים אלו.

כאמור, דיווח ופיקוח על כרטיסים נטענים הוא סוגייה בעיתית, כיוון שניתן לפצל בין הכרטיסים בקלות יחסית, וכן כיוון שקשה לבדוק במעבר הגבול בכמה כסף הוטען הכרטיס. כמו כן, קיימת האפשרות להטעין את הכרטיס באמצעות שיחת טלפון מחו"ל, לכן טרם ידוע כיצד יבוצעו הפיקוח והדיווח על אמצעי תשלום מסוג זה.

פורסם 2010-04-06