AUSTRAC, היחידה למודיעין פיננסי באוסטרליה, פרסמה אתמול (15.03.10) דו"ח בנושא קציני ציות במוסדות פיננסיים ומוסדות אחרים החייבים בדיווח לפי חוקי מניעת הלבנת הון באוסטרליה. הדו"ח הוא למעשה סקר שביצעה AUSTRAC בקרב 150 מוסדות וגופים פיננסיים אשר בודק כיצד ישמו המוסדות השונים את החובה למנות קצין ציות. במסגרת הסקר נבדק, בין היתר, כיצד השפיע מינוי קצין הציות על התנהלות המוסד הפיננסי, מהו ניסיונם המקצועי ומהי הכשרתם של קציני הציות, אילו סמכויות ניתנו לקציני הציות ואילו תקציבים עמדו לרשותם.

עפ"י תוצאות הסקר 98% מהמוסדות השיבו כי מינו קצין ציות כנדרש עפ"י חוק. 91% מקציני הציות ציינו בתשובתם כי הועמדו לרשותם מספיק משאבים על מנת לבצע את עבודתם. עפ"י הסקר, מעל ל-75% מקציני הציות היו בעלי הגדרת תפקיד שכללה פיקוח על תהליכים (זיהוי לקוחות, ניהול סיכונים, דיווח), יישום מדיניות מבוססת סיכון, אחריות על הדרכות ונהלים וסמכות אישור בנושא לקוחות חדשים ומוצרים חדשים (הגדרת סיכונים במוצר/שירות חדש).

אחת השאלות שנשאלו קציני הציות היתה: מהן הסוגיות המשמעותיות ביותר בהן נתקלתם במהלך עבודתכם עד כה כקציני ציות? הסוגיה הפופולרית ביותר בסקר היתה יישום מדיניות מבוססת סיכון. קציני רבים ציינו כי סוגיה זו היתה משמעותית בשל הצורך להדריך את העובדים מהי מדיניות מבוססת סיכון וכיצד לאתר סיכונים ולהתייחס אליהם. סוגיה חשובה נוספת שהופיעה בתשובות רבות של קציני הציות היתה התעדכנות והתמקצעות של קציני הציות. קציני ציות רבים ציינו כי במסגרת תפקידם עליהם לשפר את הידע כל הזמן וכן להתעדכן רבות בעדכוני חקיקה ובמגמות חדשות.

פורסם 2010-03-16