תאגיד התעופה ASI ההולנדי (Aviation Services International, B.V) חתם על הסכם מול משרד OFAC ומשרד האוצר האמריקאי, לפיו ישלם קנס בסך 750,000 דולר, בגין הפרת סנקציות הייצוא לאיראן.

עפ"י הודעת OFAC, התאגיד מכר וייצא במהלך השנים 2005-2007 חלקי מטוסים לאיראן, מארה"ב דרך מדינה שלישית, בניגוד לתקנות הייצוא המחייבות קבלת רישוי מיוחד ובניגוד לסנקציות על ייצוא לאיראן.

התאגיד הודה בפני בית המשפט המחוזי במחוז קולומביה באישום של קשירת קשר להפרת תקנות ה-IEEPA.

פורסם 2010-03-10