בקובץ ילקוט הפרסומים מתאריך 11.2.10 פורסמו שתי הכרזות חדשות על התאחדויות בלתי מותרות. ההתאחדויות שהוכרזו הן:

פתח אלאסלאם

צבא האסלאם 

חשוב לציין כי ההכרזות הנ"ל נחתמו ע"י שר הבטחון כבר ב-24 לינואר, ופורסמו בילקוט הפרסומים ב-11 בפברואר, אך לא הופצו למוסדות הפיננסיים ע"י משרד הבטחון.

להלן מידע על שני ההתאחדויות שהוכרזו מתוך מסמך סקירה של שירות הבטחון הכללי בנושא ארגון אל קאעידה וחדירתו לרצועת עזה: 

"ברצועת עזה פועלים מספר ארגוני טרור תחת אידיאולוגיית "הג'האד העולמי"/"אלקאעדה". הארגון הוותיק ביותר בתחום זה הוא "צבא האסלאם" בראשותו של ממתאז דע'מש. פעיליו של הארגון השתתפו בפיגוע בכרם שלום, במהלכו נחטף גלעד שליט לרצועה (יוני 2006 ); חטפו את העיתונאי הבריטי אלן גונסטון (יולי 2007 ) ואף תכננו לפגוע בטוני בלייר, שליח "האיחוד האירופי" במהלך ביקורו ברצועה (יולי 2008 ). פעילי "צבא האסלאם" ממשיכים בתכנוניהם לקידום פיגועי איכות כנגד יעדים ישראליים.

לצד "צבא האסלאם" הוותיק יותר, בשנה האחרונה, החל לפעול ברצועה ארגון המתקרא "פתח אלאסלאם באדמת אלרבאט", המזוהה עם "פת'ח אלאסלאם" בלבנון. גם גוף זה שם לו למטרה לפעול לביצוע פיגועים ביעדים ישראליים ומערביים."

פורסם 2010-02-23