ביום רביעי האחרון (10.02.10) אושרה סופית חקיקה זמנית בבריטניה שנועדה להאריך את תוקפם של צווי הקפאת הנכסים הנוכחיים וזאת לזמן מוגבל עד שהפרלמנט הבריטי ינסח ויאשר חקיקה קבועה בנושא, אשר כוללת הסדרים ומנגנוני פיקוח על הליכי הקפאת הנכסים של חשודים בטרור ומימון טרור. החוק הזמני נקרא Terrorist Asset-Freezing Temporary Provisions Bill 2010.

ב-27 לינואר קיבל בית המשפט העליון בבריטניה את עתירתם של חמישה חשודים בטרור ומימון טרור, אשר הוכרזו ברשימות האו"ם ונכסיהם הוקפאו במסגרת צווים של משרד האוצר בבריטניה, למרות שלא הואשמו או הורשעו. במסגרת פסק הדין קבע בית המשפט כי הצווים שמכוחם הוקפאו הנכסים ע"י משרד האוצר חורגים מסמכות הממשלה ופוגעים פגיעה ממשית בזכויות יסוד של העותרים, ולפיכך יבוטלו. בית המשפט העליון ציין בפסק הדין כי ביטול הצווים אינו צעד שנועד לבצע את העבודה במקום הפרלמנט, אלא צעד שנועד לאפשר לפרלמנט לנסח כללים, מבחנים ואיזונים ולקבוע במסגרת חקיקה חדשה כיצד ובאילו תנאים יוגבלו זכויות היסוד של אזרחים במסגרת המלחמה נגד טרור ומימון טרור.

בעקבות פסיקה זו נאלץ משרד האוצר הבריטי לנסח באופן מיידי חקיקה זמנית אשר תשמר את תוקפם של הצווים הקיימים וזאת בטרם יופשרו הכספים המוקפאים ע"י הבנקים ויוחזרו לגורמים המוכרזים. משרד האוצר הצליח להשיג את הסכמת הבנקים להמשיך בהקפאת הנכסים והחוק הזמני הועבר בפרלמנט ואושר ביום רביעי האחרון, כאמור, עד שינוסח חוק קבוע. במסגרת ההוראות הזמניות נקבע כי תוקף החוק יפוג ב-31 לדצמבר 2010.

נוסף על כך, פרסם משרד האוצר הבריטי הודעה על הסרת חמשת העותרים מרשימת משרד האוצר הבריטי והפשרת נכסיהם בעקבות פסק הדין האמור לעיל.

פורסם 2010-02-14