משרד התובע הכללי במדינת אריזונה, ארה"ב הודיע ביום חמישי האחרון (11.02.10) כי נחתם הסכם בין מדינת אריזונה לחברת התשלומים האלקטרוניים Western Union. החברה התחייבה לשלם 94 מיליון דולר במבנה תשלומים והקצאת כספים המחולק לכמה שלבים, ובכך לסיים מחלוקות משפטיות בין משרד התובע הכללי באריזונה לבין החברה, אשר נבעו במקור מהתנהלות החברה בין השנים 2003-2007 ומטענות כלפיה מצד מדינת אריזונה בדבר אי ציות לכללי מניעת הלבנת הון. החברה הבהירה מצידה כי הנהלים והתהליכים עליהם דובר אינם בתוקף עוד וכי כיום מתנהלת החברה עפ"י כללי ציות מחמירים בנושא מניעת הונאה ומניעת הלבנת הון.

ייחודו של הסכם זה מול משרד התובע הכללי באריזונה הוא באופן חלוקת הסכום הכללי (94 מיליון דולר) למספר תשלומים אשר יוקצו ע"י Western Union במספר דרכים:

20 מיליון דולר - ישולמו ע"י Western Union לרשויות האכיפה במדינת האריזונה (משטרת פיניקס, משרד התובע הכללי של אריזונה, המשרד להגנת הציבור במדינת אריזונה) כקנס עקב הוצאות שנגרמו לרשויות אלו כתוצאה מעלות החקירות וניהול תיקי האישום נגד החברה.

19 מיליון דולר - יוקצו ע"י Western Union לטובת חיזוק תוכנית החברה למניעת הונאה והלבנת הון בגבול הדרום מערבי של ארה"ב במהלך השנים הקרובות.

4 מיליון דולר - יוקצו ע"י החברה למימון מפקח חיצוני שיפקח על פעילות החברה ומדיניות מניעת הלבנת הון בעיקר בפעילותה בגבול הדרום מערבי במשך השנתיים הבאות.

50 מיליון דולר - יועברו ע"י Western Union לארגון ללא מטרות רווח בשם the Center for State Enforcement of Antitrust and Consumer Protection Laws, Inc, אשר תפקידו להקצות משאבים לארבעת המדינות בגבול הדרום מערבי של ארה"ב למטרות מניעת פשיעה ובעיקר מניעת הלבנת הון, סחר בסמים, סחר בנשים ועוד.

פורסם 2010-02-14