תאגיד הענק SIEMENS, אשר מעסיק כ-400,000 עובדים ברחבי העולם ועוסק בפרויקטים של תעשייה, הנדסה, אלקטרוניקה, רפואה ואנרגיה, הודיע לפני כשבוע כי החל מאמצע 2010 יפסיק את פעילותו הפיננסית והעסקית מול איראן. תאגיד SIEMENS הופיע בעבר ברשימות של הרשות האמריקאית לניירות (SEC) כאחד התאגידים אשר מסייעים לתוכנית הגרעין האיראנית ופועלים באיראן, אשר מוגדרת כמדינה מממנת טרור.

עפ"י דיווחים מ-SIEMENS, הגיע סכום המכירות של התאגיד בפרויקטים באיראן בשנת 2009 לסך של 700 מיליון דולר, כ-0.7% מהמחזור השנתי של SIEMENS. בשנה שעברה הופנתה ביקורת כלפי התאגיד וכן הופעלו עליו לחצים מצד מדינות מערביות כגון ארה"ב ואף גרמניה עצמה, כנגד המשך פעילותה של SIEMENS באיראן. החברה הבטיחה כי היא משתתפת בפרויקטים אזרחיים בלבד, אך הואשמה לא אחת, באספקת חלקים ומדחסים אשר היו מיועדים לתעשיית הגרעין האיראני.

כפי שדיווחנו בעבר, אתר האינטרנט United Against Nuclear Iran מנהל מאגר בשם Iranian Business Registry, אשר בו רשומים חברות ותאגידים ברחבי העולם אשר מקיימים קשר פיננסי ועיסקי מול איראן. עפ"י מאגר ה-IBR, חברות בינ"ל גדולות נוספות סוחרות עם איראן וביניהן: Canon, Sony, Unilever, Nokia ועוד.

בישראל התקבל באפריל 2008 החוק לאיסור השקעה בתאגידים המקיימים קשר עסקי עם איראן, התשס"ח-2008. תכלית החוק היא למנוע ממוסדות ישראליים, כגון בנקים, חברות ביטוח וקרנות פנסיה, להשקיע בתאגידים הקשורים לאיראן בקשר עסקי ותורמים לה כלכלית. החוק קובע כי גוף מוסדי ישראלי שהשקיע בעבר בתאגיד מסוג זה, ייאלץ למכור את החזקותיו בתאגיד. עוד קובע החוק כי עבירה על החוק נושאת אחריות פלילית שעונשה עד שנת מאסר אחת.

סמוך לאישור החוק באפריל 2008 כאמור, נקבע ע"י משרד המשפטים כי על פי החוק החדש, תפורסם רשימה של חברות ותאגידים הסוחרים עם איראן בתחומי האנרגיה, פרויקט הגרעין ופיתוח נשק בלתי קונבנציונאלי. כמו כן נקבע כי יפורסמו חברות נוספות אשר מדינות זרות או איחוד מדינות זרות הטילו עליהן מגבלות בגלל השקעה באיראן או קשרי מסחר עמה. למרות זאת, עד היום לא פורסמה רשימה כזו.

עפ"י פרסום משרד המשפטים את הרשימה אמורה היתה לגבש ועדה מיוחדת מטעם משרדי הממשלה, ובהם נציג הרשות לאיסור הלבנת הון. עוד נאמר כי הוועדה תאסוף מידע בנוגע לתאגידים שיש יסוד סביר להניח כי יש להם קשר מהותי עם איראן, וכי שמות התאגידים האלה יפורסמו טרם הכנסתם לרשימה, כדי שנציגיהם יוכלו להשיג על כך. כאמור, עד היום לא פורסמה רשימה כזו, למרות כניסתו לתוקף של החוק ב-2008.

פורסם 2010-02-03