בית המשפט העליון בבריטניה קיבל אתמול (27.01.10) את עתירתם של חמישה חשודים בטרור ומימון טרור, אשר הוכרזו ברשימות האו"ם ונכסיהם הוקפאו במסגרת צווים של משרד האוצר בבריטניה, למרות שלא הואשמו או הורשעו. במסגרת פסק הדין קבע בית המשפט כי הצווים שמכוחם הוקפאו הנכסים ע"י משרד האוצר חורגים מסמכות הממשלה ופוגעים פגיעה ממשית בזכויות יסוד של העותרים, ולפיכך יבוטלו.

העותרים

עפ"י משרד האוצר הבריטי, בבריטניה חיים כיום 150 תושבים אשר שמם מופיע בהכרזות האו"ם.

העותר הראשון הוא  Mohammed Al -Ghabra, בן 29, תושב מזרח לונדון ויליד סוריה, הוכרז ברשימת מועצת הבטחון של האו"ם לגורמים הקשורים לאל-קאעידה והטאליבן בשנת 2006. הוא הוכרז בשל קשרים עם ראש החוליה שתכננה לבצע  סדרת פיגועים בטיסות מבריטניה לארה"ב וקנדה (2006 transatlantic aircraft plot), ונחשב כבעל קשרים לאל-קאעידה וארגוני טרור נוספים כגון ארגון הטרור Harakat Ul-Mujahidin בחבל קשמיר . עפ"י גורמים בשירותי הבטחון בארה"ב, Al - Ghabra נסע לפקיסטן בעבר והתארח אצל קצין המבצעים של אל-קאעידה וכמו כן ארגן טיסות למחנות אימונים בפקיסטן ועיראק לגורמים אשר ביקשו להצטרף לארגוני טרור.

העותרים הנוספים הם:

Mohammed Jabar Ahmed

Mohammed Azmir Khan

Michael Marteen / Mohammed Tunveer Ahmed

Hani El Sayed Sabaei Youssef

העותרים הנ"ל נחשבים קשורים גם הם לארגוני טרור וחשודים שהשתתפו במחנות אימונים ובגיוס כספים למען ארגוני טרור.

העתירה

חמשת העותרים ובראשם Mohammed al-Ghabra עתרו לבית המשפט העליון החדש בבריטניה מיד עם תחילת פעילותו במשכנו החדש, באוקטובר 2009.  

בעתירתם טענו העותרים כי הקפאת נכסיהם וחשבונות הבנק שלהם פוגעת בזכויות היסוד שלהם וכי מדובר בניצול לרעה של סמכות שלטונית אשר מעולם לא הוגדרו גבולותיה והיא סמכות רחבה מידי וחסרת איזון. כמו כן, ציינו העותרים כי על בית המשפט לקבוע כי הגיע הזמן לניסוח גבולות ואיזונים לסמכות הקפאת הנכסים, שכן נכסיהם וכספיהם של החשודים הוקפאו לתקופות ארוכות של חודשים ושנים, כאשר במקרים מסוימים ניתנה להם אפשרות למשוך סכום של 10 ליש"ט בלבד לשבוע. עפ"י העתירה, הקפאת הנכסים פגעה בזכויות היסוד של העותרים ומשפחותיהם ולא אפשרה להם לנהל חיים סדירים.

פסק הדין

בית המשפט העליון קיבל כאמור את העתירה וקבע כי הצווים שעל פיהם פועלת הממשלה הבריטית חורגים חריגה משמעותית מסמכות הממשלה ופוגעים פגיעה ממשית בזכויותיהם של אזרחים. עפ"י בית המשפט העליון על משרד האוצר לקבל סמכות להקפאת נכסים במסגרת חקיקה ובאישור ופיקוח הפרלמנט, ולא באמצעות הצווים הנוכחיים, ולפיכך צווים אלו יבוטלו.

משרד האוצר הבריטי פעל עד כה נגד חשודים בטרור ומימון טרור באמצעות שני צווים עיקריים שאימצו את הכרזות מועצת הבטחון של האו"ם לגבי חשודים בטרור ומימון טרור וכן לגבי גורמים הקשורים לארגוני הטרור אל-קאעידה וטאליבן. הצווים בהם עסקה העתירה הם:

the Terrorism (United Nations Measures) Order 2006

the Al-Qaida and Taliban (United Nations Measures) Order 2006

בית המשפט העליון קבע שהצו הראשון חרג גם מעבר למה שנקבע בהכרזות האו"ם, כיוון שנקבע כי למשרד האוצר יש סמכות להקפיא את כלל הנכסים של הגורמים המוכרזים עפ"י קריטריון של "חשד סביר" בלבד, ולפיכך יבוטל, ואילו הצו השני איפשר למשרד האוצר להקפיא נכסים בצורה אוטומטית מבלי שניתנה לגורמים המוכרזים היכולת לערער או לעתור על כך בפני ערכאות משפטיות, ולפיכך יבוטל הסעיף הרלוונטי בו המאפשר הקפאה אוטומטית (סעיף 3).

נוסף על כך, בית המשפט העליון הבהיר כי ביטול הצווים אינו צעד שנועד לבצע את העבודה במקום הפרלמנט, אלא צעד שנועד לאפשר לפרלמנט לנסח כללים, מבחנים ואיזונים ולקבוע במסגרת חקיקה חדשה כיצד ובאילו תנאים יוגבלו זכויות היסוד של אזרחים במסגרת המלחמה נגד טרור ומימון טרור.

בתגובה לפסק הדין פרסם משרד האוצר הודעה ובה נאמר כי בית המשפט העליון טרם נתן תאריך יעד לביטול הצווים וכי עד שיינתן צו ביטול סופי כאמור ע"י בית המשפט הצווים הקיימים יעמדו בתוקפם והכספים לא יופשרו.

HM Treasury v Ahmed and others [2010] UKSC 2

פורסם 2010-01-28