הבנק הסעודי Al Rajhi הגיש לבית המשפט המחוזי בוושינגטון בקשה לביטול צו כנגד משרד המשפטים ומשרד האוצר האמריקאי. עפ"י טענת הבנק הסעודי, קיים חלק בחוק ה-Patriot Act אשר אינו חוקתי משום שמאפשר לממשל האמריקאי להעניש בנקים זרים שאינם בתחום השיפוט של ארה"ב ללא אישור בית משפט וללא פיקוח משפטי.

משרד האוצר ומשרד המשפטים בארה"ב פנו לבנק הסעודי בבקשה להעביר להם רשומות אודות חשבונות מסוימים בעקבות חקירה שניהלו נגד אדם שנחשד בהברחת המחאות נוסעים בשווי של כ-150 אלף דולר. חלק מההמחאות נפדו בבנק Al Rajai בערב הסעודית. הבנק הסעודי סרב לשתף פעולה בטענה שמסירת המידע אודות החשבונות אינה חוקית עפ"י חוקי ערב הסעודית. בבקשה לביטול הצו טען הבנק הסעודי כי לאחר שסרב איימו עליו גורמים במשרד התובע הכללי במחוז אורגון כי ינקטו נגד הבנק צעדים לרבות הכרזה על הבנק ו/או הפסקת שירותי בנקאות קורספונדנטית בארה"ב.

הבנק הגיש, כאמור, בקשה לבית המשפט המחוזי בוושינגטון בה הוא טוען כי הענקת הסמכות לחייב מוסד בנקאי זר מחוץ לארה"ב למסור מידע ומסמכים ללא צורך באישור בית משפט אינה חוקתית עפ"י החוקה בארה"ב וכי יש לבטל את הצו למסירת מידע כנגד הבנק הסעודי. עוד טוען הבנק הסעודי בפני בית המשפט האמריקאי כי האיום על הבנק בנקיטת צעדים אינו חוקתי משום שמדובר בהליך ענישה מצד הממשל האמריקאי שאין עליו פיקוח ואין בדיקה כי נעשה באופן סביר ותקין ע"י הרשות המנהלית.

פורסם 2010-01-26