הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה היום (24.01.10) את גיליון מס' 7 של "מידע הון", אשר סוקר עדכונים וחדשות בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור.

גיליון מס' 7 מרכז ידיעות חדשותיות, דוחות, עדכוני חקיקה ועדכוני פסיקה שהתקבלו עד סוף 2009. בין היתר מצויים בגיליון פסקי דין בולטים, עדכוני חקיקה מהארץ, וכן פסיקות בולטות מארה"ב ודיווחים על פעילותן של רשויות מקבילות כגון FINCEN האמריקאית.

פורסם 2010-01-24