בית המשפט המחוזי במחוז הדרומי של מדינת ניו -יורק בארה"ב, דחה לאחרונה (05.01.10) את תביעתם של נפגעי מלחמת לבנון השניה נגד מספר בנקים לבנוניים.

ביולי 2008 הוגשה התביעה בבית המשפט ע"י התובעים, 57 מנפגעי מלחמת לבנון השניה, אשר דרשו פיצוי בסך של למעלה מ-100 מיליון דולר. הבנקים הנאשמים הם:

Fransabank Sal

Banque Libanese Pour Le Commerce

Bank of Beirut Sal

Banque Libano-Francaise Sal

The Middle East Africa Bank

בכתב התביעה נטען כי הבנקים העניקו שירותי מט"ח ושירותים פיננסיים נוספים לחיזבאללה ובכך למעשה איפשרו לארגון הטרור לרכוש טילים ולתחזק את מערך הטרור כנגד אזרחי ישראל, והפרו את החוק הבינלאומי.

הבנקים הנאשמים הגישו בקשה לדחיית האישום על הסף וטענו להיעדר סמכות שיפוט. לאחר דיון בטענות שני הצדדים בנושא התקבלה טענת הנאשמים והתביעה נדחתה על הסף.

במסגרת החלטת בית המשפט נומק וצוין כי התובעים לא ביססו את טענות הסמכות השונות ולא הצליחו להוכיח סמכות שיפוט לא עפ"י החוק המקומי בניו יורק ולא עפ"י החוק הפדרלי. עפ"י בית המשפט האמריקאי, על מנת להוכיח סמכות שיפוט של החוק המקומי יש להוכיח כי היתה פעילות בארה"ב, וכן צריך להיות קשר ברור בין הפעילות בארה"ב ובין הפעילות שבגינה תובעים. קשר רחוק או מקרי אינו מספיק.

התובעים טענו כי מספר העברות כספים עובדו במערכות תשלומים אלקטרוניות בארה"ב דרך בנקים קורספונדנטים אמריקאיים, אך אין בכך כדי לבסס טענת סמכות שיפוט כיוון שאין זה החלק העיקרי של הפעילות שבגינה תובעים. כמו כן, דרושה נוכחות פיזית של נציגות הבנקים הנתבעים ולא נוכחות פיזית של הכספים במערכות בנקאיות בארה"ב. עפ"י החלטת בית המשפט לא הוכיחו התובעים כי למי מהבנקים הנתבעים יש איזה סניף או נציגות בארה"ב.

כמו כן, נדחו הטענות לביסוס סמכות שיפוט עפ"י הדין הפדרלי, וזאת משום שלא הוכח שהבנקים הנתבעים הם בעלי קשרים מספיקים עם ארה"ב ברמה המצדיקה החלת החוק האמריקאי. התובעים לא עמדו במבחנים הנהוגים בפסיקה לגבי החלת סמכות שיפוט על בנק זר, וכן לא הוכח מינימום קשרים עם ארה"ב לפי ה-Patriot Act. עפ"י ההחלטה, קיומו של חשבון קורספונדנטי בניו יורק אינו הוכחה למינימום קשרים, אחרת כל בנק זר היה עומד במבחן זה.

מאחר שהנאשמים כולם פועלים בלבנון והתובעים כולם מישראל ואינם אזרחים או תושבים של ארה"ב, ארה"ב אינה הפורום הנכון לדיון בתביעה.

פורסם 2010-01-12