ה-FDIC האמריקאי (Federal Deposit Insurance Corporation) פרסם מסמך הנחיות והדרכה למוסדות פיננסיים בארה"ב לגבי הוראות ועידת באזל לפיקוח על הבנקים בנושא שקיפות בהעברות כספים במערכות תשלומים אלקטרוניות (Cross-Border Wire Transfers).

במאי האחרון פרסמה ועידת באזל מסמך דומה בנושא, ובו הנחיות למוסדות פיננסיים לגבי השאלה איזה מידע צריך להופיע בהודעות ובהעברות הכספים, אילו בדיקות יש לבצע ולאחר מכן וכיצד להשתמש במידע לצרכי מניעת הלבנת הון ומימון טרור.

עפ"י הוראות ועידת באזל, הבנק המעביר נדרש למסור פרטים מלאים אודות זהות המעביר וזהות הנמען. המוסדות הפיננסיים האחרים אשר מעורבים בשרשרת ההעברה נדרשים אף הם לכלול בהודעות הכיסוי פרטים מלאים אודות המעביר והמוטב. עוד נאמר בהנחיות כי נאסר על מוסד פיננסי להסתיר או להשמיט פרט מפרטי הזיהוי במטרה להימנע מזיהוי ע"י מוסד פיננסי אחר, כמו כן, מחויבים המוסדות הפיננסיים לשתף פעולה באופן מלא בכל מקרה של בקשת מידע ופרטים נוספים ע"י מוסד פיננסי אחר בשרשרת ההעברה.

הנחיה נוספת למוסדות הפיננסיים היא ליצור מנגנון פיקוח ווידוא באמצעות מערכות המידע אשר יבטיח כי שדות הזיהוי של המעביר והנמען לא יישארו ריקים, אחרת תידחה ההוראה ע"י מערכת ה-SWIFT.

המסמך האמריקאי מנחה באופן דומה את המוסדות הפיננסיים בארה"ב ומסביר לגבי הוראות ועידת באזל וכיצד יש לנהוג מעתה ואילך בהעברות SWIFT ובהודעות MT202.

כמו כן ההנחיות מתייחסות לניהול סיכונים וסריקת פרטים בהודעת MT202 מול רשימות טרור ורשימות סנקציות, וכן הוראות לגבי מקרים בהם מופיעים שדות ריקים.

פורסם 2009-12-20