משרד האוצר האמריקאי ומשרד OFAC פרסמו היום (17.12.09) את ההסכם שנחתם בין רשויות הממשל האמריקאי לבנק Credit Suisse השוויצרי, אשר הסכים לשלם קנס בסך 536 מיליון דולר בתמורה לאי הגשת תביעה.

כפי שפורסם אתמול, במסגרת חקירה שהחלה במשרד התובע הכללי המחוזי של ניו יורק, נתגלו העברות כספים רבות למדינות מממנות טרור כגון איראן, קובה, צפון קוריאה, בורמה וסודן וכן העברות כספים לגורמים וארגונים אשר הוכרזו ברשימת OFAC. לאחר פתיחת החקירה מסרה הנהלת הבנק מיוזמתה מידע לגבי העברות כספים נוספות שהיו בניגוד לסנקציות האמריקאיות.

נוסף על התחייבותו של הבנק השוויצרי לשלם קנס בסך 536 מיליון דולר, מציין ההסכם כיצד בוצעו העברות הכספים בין השנים 2002-2007 תוך מתן הנחיות מדויקות ע"י גורמים רשמיים בבנק, שנועדו לסייע להסוואת מקור הכספים ויעדם. בין היתר מצוין כי עפ"י הראיות שנאספו במהלך החקירה נתגלתה הנחיה מפורשת לבצע העברות כספים מסוימות באמצעות חשבונות קורספונדנטים במדינות off-shore שאין להם כל קשר לבנקים איראניים או אמריקאיים. משרד האוצר האמריקאי מציין במסגרת ההסכם כי היו ראיות לידיעתם של גורמים רשמיים בבנק שהעברות אלו אינן עומדות בחוק האמריקאי, ושלמרות ידיעה זו, פנו אותם גורמים לגורם "מומחה" בבנק, שינחה אותם כיצד לבצע העברות אלו בכל זאת.

עפ"י הראיות שהוצגו בהסכם, בין השנים 2003-2006 העביר הבנק השוויצרי באמצעות 4,775 העברות כספים שונות שעברו דרך בנקים אמריקאיים, סך כולל של כ-480 מיליון דולר לגורמים ממשלתיים ופרטיים, לרבות מוסדות פיננסיים וחברות ממשלתיות באיראן בלבד.

פורסם 2009-12-17