בנק Credit Suisse, הבנק השוויצרי השני בגודלו אחרי בנק UBS, אישר אתמול (15.12.09) בהודעה לתקשורת כי הבנק נמצא במגעים מתקדמים מול הממשל האמריקאי לקראת חתימה על הסכם לפיו ישלם הבנק קנס בסך 536 מיליון דולר בתמורה לאי פתיחת הליכים נגדו.

עפ"י הודעת הבנק לתקשורת, הבנק הודיע בעבר על התנהלות חקירה נגדו בגין העברות כספים שבוצעו בין השנים 2002-2007, אשר קשורות למדינות ו/או גורמים תחת סנקציות של הממשל האמריקאי, לרבות איראן. החקירה נגד Credit Suisse נוהלה ע"י משרד המשפטים האמריקאי, משרד OFAC ומשרד התובע הכללי של מדינת ניו-יורק.

הנהלת Credit Suisse הודיעה כי שיתפה פעולה באופן מלא בכל שלבי החקירה, וכי נקטה בצעדים שונים על מנת לציית באופן מלא לסנקציות האמריקאיות. בשנת 2006 הפסיק הבנק את מתן השירותים לכל גורם אשר הוכרז ברשימת OFAC, וכן סגר את נציגות הבנק בטהרן. כמו כן, מציין הבנק כי מינה אחראי לנושא ציות לסנקציות בינלאומיות וכי נהלי הבנק והבקרות שופרו על מנת לעמוד בדרישות הממשל האמריקאי.

בהודעת Credit Suisse מאשרת הנהלת הבנק כי עפ"י ההסכם המתגבש צפוי הבנק לשלם לממשל האמריקאי קנס בסך 536 מיליון דולר.

בינואר 2009, חתם בנק Lloyds TSB הבריטי על הסכם דומה מול הממשל האמריקאי ובו התחייב הבנק לשלם 350 מיליון דולר בתמורה לאי פתיחת הליכים נגדו בעקבות הפרת סנקציות נגד מדינות מממנות טרור.

פורסם 2009-12-16