בתום דיונים ארוכים ומחלוקות בין המדינות החברות, אישר האיחוד האירופי את הרחבת ההסכם בין מדינות האיחוד לממשל האמריקאי אודות שיתוף מידע לגבי העברות פיננסיות במאגר ה-SWIFT. ההסכם המדובר, אושר עקרונית ביולי האחרון, אך נתקל במספר התנגדויות וביקורת מצד מדינות מסוימות באיחוד, אשר איימו להצביע נגד ההסכם ולסכלו בכל דרך אפשרית.

עפ"י דברי הביקורת שהועלתו מצד מספר מדינות באיחוד, עולה חשש כבד לפגיעה בפרטיותם של אזרחים באיחוד כתוצאה משיתוף המידע הפיננסי והעברתו לרשויות ארה"ב.

בתום דיונים ולחץ דיפלומטי מצד ארה"ב, החליטו המדינות המתנגדות, גרמניה, אוסטריה, הונגריה ויוון, להימנע מההצבעה ולא להתנגד לה, ובכך למעשה אושרה הארכת הסכם שיתוף המידע למשך 9 חודשים נוספים.

גורמים באיחוד ציינו כי בתום תשעת החודשים ידונו הצדדים בהסכם ארוך טווח ובו תידון גם האופציה להעברת מידע פיננסי מהממשל האמריקאי לאיחוד האירופי.

ביולי 2007 חתמו מועצת האיחוד האירופאי ומשרד האוצר האמריקאי על הסכם אשר מסדיר שיתוף פעולה והעברת מידע פיננסי ממערכת ה-SWIFT למשרד האוצר האמריקאי לצרכי חקירה ומלחמה בטרור. הצורך בהסכם נבע ממתיחות בין הצדדים, לאחר שבמהלך 2006 נחשף כי SWIFT העבירה בחשאי מידע פיננסי למשרד האוצר האמריקאי, בניגוד לחוקי הגנת הפרטיות החלים בתחומי האיחוד האירופאי.

תנאי ההסכם קבעו כי חברת SWIFT הבלגית תעביר את המידע לרשויות הממשל האמריקאי, ובתמורה התחייבה ארה"ב לשמירה על פרטיות, אבטחת המידע ושימוש במידע לצורך חקירות טרור בלבד. כמו כן, נקבע כי ימונה משקיף חיצוני אשר יבדוק את יישום ההסדר ויפקח עליו עבור האיחוד האירופי, ובמרץ 2008 מונה משקיף כאמור.

האיחוד האירופי והממשל האמריקאי טוענים כי חשיבות שיתוף המידע מכרעת למלחמה במימון הטרור וכי בזכות העברת המידע הפיננסי הצליחו רשויות האכיפה בארה"ב לאתר כספים המיועדים לטרור ולעצור העברות כספיות חשודות מלהגיע ליעדן.

פורסם 2009-12-02