בבית המשפט המחוזי בתל אביב הוגש היום כתב אישום נגד עובדת בנק המזרחי, ליאורה היזמי, בת 37 מרמת גן. היזמי מואשמת בגניבה והלבנת הון של כ-6 מיליון שקל במהלך 9 השנים האחרונות. עפ"י כתב האישום נהגה היזמי להעביר כספים מחשבונות של לקוחות הבנק לחשבונותיה וחשבונות בני משפחתה. אם תורשע, צפויה היזמי לקבל עונש של 10 שנות מאסר בגין עבירות הלבנת ההון בלבד.

כזכור, הורשעה גם אתי אלון בעבירות של הלבנת הון במסגרת פרשת המעילה בבנק למסחר, אך האישום בוטל בזמנו, משום שהחוק קבע כי הרשעה בעבירה עפ"י חוק איסור הלבנת הון תיעשה בהרכב של שלושה שופטים, ואילו אלון הורשעה בידי הרכב של שופט יחיד. בעקבות הטעות בפרקליטות בוטל אישום זה לגבי אלון, אך לאחר מכן תוקן סעיף החוק כך שהיום ניתן להרשיע בעבירות עפ"י חוק איסור הלבנת הון גם בידי שופט יחיד.

פורסם 2006-12-10