Image 

האגודה לזכויות האזרח מתנגדת לתקנות החדשות לגבי כללים לשימוש במידע שהועבר למשטרת ישראל ולשירות הביטחון הכללי לשם חקירת עבירות נוספות ולהעברתו לרשות אחרת.

האגודה לזכיוות האזרת שלחה מכתב בנושא זה לח"כ פרופ' מנחם בן ששון, יו"ר ועדת חוקה חוק ומשפט.

ניתן לראות את נוסח המכתב כאן.