ארגון הצדקה המוסלמי Life For Relief And Development , תובע את בנק Coamerica.
לטענת הארגון, הבנק פגע בזכויות האזרח שלו, בכך שתכנן לסגור את חשבונות הבנק שלו. בנוסף, מבקש הארגון צו מניעה כנגד הבנק, בניסיון למנוע מסירת מידע על הארגון ופעילותו הפיננסית למוסדות פיננסיים אחרים.

עפ"י ה-Patriot Act בארה"ב, מותר למוסד פיננסי להעביר מידע למוסדות פיננסיים אחרים, אם מידע זה חשוד כבעל קשר להלבנת הון או פעילות טרור. ארגון הצדקה טוען לביטולו של סעיף זה מתוך החוק בטענה שאינו חוקתי.

במהלך ספטמבר האחרון פשט ה-FBI על משרדי הארגון והחרים מסמכים פיננסיים, ומחשבים, אך טרם נודע במה חשוד הארגון והאם יוגשו כתבי אישום. ארגון הצדקה פועל במישיגן, ארה"ב, ומממן פעולות צדקה לטובת מוסלמים ברחבי העולם, ובין היתר בעיראק ואפגניסטן.

פורסם 2006-12-03