חוק חדש למניעת הלבנת הון ומניעת מימון טרור הועבר לדיון בפרלמנט האוסטרלי. הצעת החוק הנה הנדבך הראשון ברפורמה כוללת שמתכננות רשויות אוסטרליה בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור מאז שנת 2003. אוסטרליה הכריזה זה מכבר כי היא מתעתדת להיות המדינה הראשונה שתיישם את הנחיות ה-FATF במלואן.

ה-  Anti‑Money Laundering and Counter‑Terrorism Financing Bill 2006, הנו מסמך בן 297 עמודים, אשר יהיה למעשה, אם יאושר, החוק המקיף והמפורט ביותר ברמה הבינלאומית, מבין כל המדינות המנהלות מאבק בהלבנת הון ומימון טרור.

עפ"י דברי ההסבר לחוק, הרפורמה נבנתה מתוך גישה של ניהול סיכונים במניעת הלבנת הון ומימון טרור. עפ"י גישה זו, החוק יקבע את חובות הדיווח ומנגנוני האכיפה והענישה, וכל גוף החייב בדיווח או כפוף לרגולציות יקבע עבור עצמו כיצד ובאילו דרכים ואמצעים הוא בוחר ליישם את החובות במסגרת תוכנית ארגונית למניעת הלבנת הון ומימון טרור, בהתאם לסיכוניו. כמו כן, יעריך כל גוף באותה דרך, האם לקיים או לא לקיים קשרים פיננסיים והאם לתת או לא לתת שירות מסוים ללקוח, בהתאם להערכת הסיכון מול הלקוח העומד מולו.

מלבד החלת חובות דיווח על-פי סקטורים קבועים מראש כגון: מוסדות פיננסיים, שוק ההימורים, נותני שירותי מטבע ועוד, מגדיר החוק רשימת שירותים פיננסיים כללית בשם Designated Financial Services, אשר קובעת כי ללא כל קשר לסקטור אליו משתייך גורם מסוים, אם הוא מספק את אחד השירותים הקבועים ברשימה, הרי שהוא הופך אוטומטית לגורם החייב בדיווח עפ"י חוק, ולפיכך חייב בניהול תוכנית למניעת הלבנת הון ומימון טרור על כל מרכיביה - בדיקות נאותות וזיהוי, העברת דיווחים, תיעוד וכו'.

תחת רשימת שירותים זו נכללים למשל גם שירותים מסוימים הניתנים ע"י עורכי דין ורואי חשבון.

לעיון בהצעת החוק לחץ כאן.

לעיון בדברי ההסבר לחוק לחץ כאן.