ועדת האיחוד האירופי הודיעה כי הגישה בבית הדין האירופי לצדק בקשה לפתיחת הליך משפטי נגד צרפת, פולין וספרד על מנת לחייב מדינות אלו ליישם את הוראות הדירקטיבה השלישית בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור. ההחלטה לנקוט באמצעים משפטיים באה בעקבות מספר אזהרות והתרעות שנשלחו בעבר למדינות אשר לא יישמו את הדירקטיבה במלואה.

עפ"י הודעה רשמית מטעם ועדת האיחוד האירופי, צרפת ופולין לא יישמו את הדירקטיבה וכמו כן, ספרד ופולין לא קבעו בחוקי המדינה עונשים וקנסות מרתיעים מספיק כנדרש עפ"י חקיקת האיחוד האירופי. בכירים בועדת האיחוד האירופי ציינו כי המלחמה בהלבנת הון ומימון טרור נמצאת בעדיפות עליונה וכי נדרש שיתוף פעולה מלא מכלל מדינות האיחוד.

במסגרת הדירקטיבה השלישית בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור נדרשו המדינות החברות באיחוד לעדכן את החקיקה במערכת המשפט כך שיחולו חובות זיהוי ודיווח על סקטורים נוספים כגון: עורכי דין, רואי-חשבון, סוכני נדל"ן, בתי קזינו וקרנות נאמנות, וכן נדרשו המדינות לקבוע חובות זיהוי ודיווח על כל ספק או נותן שירות אשר מקבל תשלום במזומן שערכו 15,000 אירו ומעלה. המועד הסופי ליישום הדירקטיבה השלישית של האיחוד האירופי והטמעתה במערכות האכיפה והחקיקה של המדינות החברות באיחוד היה 31 בדצמבר 2007.

ביוני 2008 הודיעה ועדת האיחוד האירופי כי נשלחו הודעות אזהרה והתרעה ל-15 מדינות וביניהן גרמניה, צרפת, ספרד, הולנד ובלגיה, וכי אלו נדרשו לענות תוך חודשיים ולנמק את האיחור ביישום או את היעדר יישום הדירקטיבה וכן לפרט אילו צעדים ננקטו עד כה ויינקטו בהמשך. הועידה ציינה כי נגד מדינה אשר לא תגיב לאזהרה או לא תנקוט באמצעים מספיקים לסיום יישום הדירקטיבה, יינקטו אמצעים נוספים בבית הדין האירופי.

פורסם 2009-02-25