בפברואר 2008 הודיעה ה-FSA, הרשות הבריטית לשירותים פיננסיים כי לא תאשר לבנק Bankas Snoras, הבנק הגדול בליטא, לפתוח נציגות בבריטניה, וזאת עקב ליקויים או פערים במדיניות הבנק למניעת הלבנת הון ומימון טרור. ה-FSA הוא גוף חוץ ממשלתי בעל סמכויות רגולטוריות אשר ממונה, בין היתר, על מתן רישיונות בנקאות לבנקים זרים אשר מעונינים לפתוח נציגות בבריטניה.

בתגובה להחלטת ה-FSA הודיע הבנק הליטאי לאחרונה כי יעתור נגד ההחלטה. לטענת Snoras, הבנק הופלה לרעה ע"י ה-FSA וההחלטה שלא לתת לבנק אישור לפתיחת נציגות בבריטניה אינה סבירה. הבנק הליטאי טוען כי הטענות נגד מדיניות מניעת הלבנת הון ומימון טרור בבנק חסרות בסיס וכי ה-FSA אינו חושף את מקורותיו ונימוקיו לדחיית הבקשה וטוען כי מדובר בחומר חסוי.

עפ"י ידיעות שפורסמו באתרי חדשות שונים, חשדה הרשות הבריטית כי הבעלות בבנק אינה ברורה וכי המידע שנמסר מהבנק אינו מהימן. לטענת ה-FSA, גורמים בבנק מסרו מידע מטעה ושגוי והעלימו מהרשות הבריטית מידע חשוב לגבי מחזיקי המניות, קנסות שהוטלו על הבנק בעבר וכד'.

הדיון צפוי להתקיים בחודש מרץ הקרוב והוא יובא לדיון בפני ה-Financial Services and Markets Tribunal, ערכאה שהוקמה במסגרת החוק הבריטי (Financial Services and Markets Act 2000) לערעור על החלטות ה-FSA.

פורסם 2009-02-22