אתר האינטרנט United Against Nuclear Iran החל לאחרונה להפעיל מאגר מידע ובו רשימת חברות בינלאומיות אשר מקיימות קשרים מסחריים ועסקיים עם גורמים באיראן. מטרת האתר, לדברי מפעיליו, היא להרחיב את המודעות להשפעה השלילית של סחר עם איראן, עקב היותה מדינה מממנת טרור ועקב מפעליה הגרעיניים, ולקדם מדיניות של "השקעה נקיה מטרור". מאגר המידע אשר אסף פרסומים אודות חברות וקונצרנים בינלאומיים, לרבות פרסומים מטעם הממשל האמריקאי, נועד לשרת גורמים עסקיים ומשקיעים, אשר רוצים להבטיח כי כספם אינו מגיע בדרך זו או אחרת לפרויקטים הקשורים עם איראן.

מאגר המידע מכיל רשימה אלפביתית של הארגונים אודותיהם נאספו ידיעות שליליות וחשדות בנוגע למסחר עם פרויקטים או גורמים הקשורים באיראן, ובלחיצה על כל שם של חברה ניתן להגיע למהות הפרסום ומקורו. במקרים רבים מדובר בחברות אשר הוטלו עליהן בעבר סנקציות ע"י הממשל האמריקאי בשל הפרת הסנקציות כנגד איראן.

בין החברות הגדולות אשר מופיעות במאגר: Coca-Cola, Ericsson, Exxon, Fiat, General Electric, Nokia, Unilever ועוד.

באפריל 2008 אישרה הכנסת הצעת חוק איסור השקעה בתאגידים המקיימים קשר עסקי עם איראן. החוק קובע כי ייאסר על גוף מוסדי (תאגידים בנקאיים, קרנות, חברות ביטוח) להשקיע בתאגידים אשר מקיימים קשר עסקי מהותי עם איראן וקובע בנוסף כי תוקם ועדה מיוחדת, אשר תפרסם רשימה של תאגידים כאלו ותורכב, בין היתר, מנציגי משרד האוצר, משרד החוץ, משרד ראש הממשלה והרשות לאיסור הלבנת הון.

פורסם 2009-02-22