משרד התובע הכללי במדינת נבאדה בארה"ב הגיש לועדה המשפטית של הסנאט בנבאדה הצעת חוק חדשה (SB82) אשר מציעה להכניס תיקון בהגדרה "רכוש" בחקיקת המדינה לגבי תפיסת כספים ממקור בלתי חוקי (SPECIAL PROCEEDINGS OF A CRIMINAL NATURE). עפ"י השינוי המוצע, תעודכן ההגדרה בחוק למונח "רכוש" (PROPERTY) בפרק העוסק בתפיסת כספים אוטומטית (ללא צורך בצו), כך שתכלול לא רק רווחים, נכסים ומזומן, אלא גם כרטיסי חיוב נטענים (Debit Cards) וכסף אלקטרוני בכל צורה שהיא.

עפ"י דברי ההסבר להצעת החוק, כרטיסי חיוב נטענים, כרטיסי מזומן וכסף אלקטרוני הפכו לאמצעי תשלום מועדף בקרב גורמי פשיעה ובייחוד בקרב סוחרי סמים, מלביני הון וגורמים המבקשים לבצע עבירות מימון טרור. לפיכך, מציע משרד התובע הכללי בנבאדה בשיתוף עם ועדה מייעצת לנושא פשיעה טכנולוגית, כי גם כרטיסי חיוב נטענים ואמצעי תשלום אלקטרוניים יוכלו לעמוד בפני תפיסה במקרה של חשד, ללא צורך בצו, וזאת משום שמהווים צורה נוספת של כסף מזומן ובשל נוחות השימוש בהם וזמינותם המיידית לגורמי פשיעה.

עפ"י הצעת החוק, ניתן יהיה לתפוס או לעכב עד עשרה ימים, ללא צורך בצו בית משפט, גם כרטיסי חיוב וכסף אלקטרוני עפ"י ההגדרה הבאה:

"Prepaid or stored value card. As used in this subsection, “prepaid or stored value card” means any instrument or device used to access funds or monetary value represented in digital electronic format, whether or not specially encrypted, and stored or capable of storage on electronic media in such a way as to be retrievable and transferable electronically".

מתנגדי הצעת החוק, ארגונים לזכויות אזרח, טוענים מנגד כי הצעת החוק החדשה מנוגדת לחוקה האמריקאית בכך שמרחיבה את סמכויות התביעה לאכיפה אוטומטית וכי אין הצדקה להרחבת ההגדרה לגבי תפיסת רכוש ללא צו, משום שמדובר בהליך הפוגע בזכויות האזרח בניגוד לתפיסה עפ"י צו בית משפט שנעשית תוך איזון אינטרסים ותוך הפעלת שיקול דעת.

לקריאה נוספת בנושא הסיכונים להלבנת הון באמצעות כרטיסי חיוב נטענים לחץ כאן.

פורסם 2009-02-08