ארגון ה-FATF עומד לפרסם בימים הקרובים דו"ח המסכם את ממצאי הביקורת שנערכה ברוסיה. במסגרת הביקורת בדר הארגון האם ובאיזו מידה יושמו כללי ה-FATF ברוסיה ע"י הבנקים, המוסדות הפיננסיים וע"י רשויות האכיפה. הדו"ח עצמו טרם פורסם באתר ה-FATF אך ניתן להורידו באתר של קרן המטבע הבינלאומית.

במבוא לדו"ח מציין ארגון ה-FATF כי רוסיה מודעת יותר ויותר לנושא הלבנת הון ומימון טרור לאחר שבמשך השנים זרם לרוסיה הון רב שמקורו בפשיעה ואשר הושקע ברכישת נדל"ן ונכסים אחרים. כמו כן, מציין ארגון ה-FATF כי אחת החולשות הבולטות שעשויה להשפיע על נושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור היא רמת השחיתות ברוסיה. לדעת ה-FATF השחיתות קיימת במקומות רבים במערכת הפיננסית והציבורית ברוסיה על אף שנראה שהממשל הנוכחי והקודם אכן עושים רבות למען מיגור השחיתות.

במסגרת הדו"ח נבדקו הרגולציות והחוקים ברוסיה למניעת הלבנת הון ומימוו טרור, וכן נבדקו מנגנוני הדיווח, ההדרכה, בדיקות הנאותות והתנהלותם של המוסדות הפיננסיים בבנקאות קורספונדנטית, באמצעי תשלום חדשים ונושאים נוספים. כמו כן מוצגת בדו"ח טבלה ובה תוצאות הבדיקה לגבי כל אחת מ-40 המלצות ה-FATF ו-9 ההמלצות הנוספות. לגבי כל המלצה קיים פירוט האם ובאיזו מידה הטמיעה ויישמה רוסיה את אותה המלצה, ומה טעון שיפור.

במסגרת הממצאים צוין בדו"ח כי מספר התביעות וההרשעות ע"י המערכת המשפטית עלה באופן מרשים בין השנים 2003-2006, אך מספר התביעות וההרשעות עדיין נמוך לדעת ארגון ה-FATF, במיוחד בהתחשב ברמת השחיתות הציבורית ברוסיה. כמו כן, נקבע כי הקנסות המקסימליים שנקבעו במסגרת החקיקה נמוכים מידי ויש להעלותם.

בנושא זיהוי וסימון אנשי ציבור נאמר בדו"ח כי הכללים חדשים יחסית וטרם ניתן לבחון את האפקטיביות ומידת היישום בנושא זה. עוד נאמר בדו"ח כי בנושא הדרכה הושם דגש גדול במוסדות הפיננסיים על לשון החוק וציות לחוק ואילו בנושאים כגון טיפולוגיות ונורות אדומות לא ניתן דגש והדבר עשוי להשפיע על יכולתם של עובדי המוסדות הפיננסיים לזהות פעולות בלתי רגילות. בנושא מימון טרור נסקרו בדו"ח מספר פערים ובין היתר צוין כי במסגרת החקיקה למלחמה בטרור ומימון טרור לא הוכנס תחת החוק הנושא של גניבת חומרים מועשרים וחומרים גרעיניים, כפי שנדרש ע"י האו"ם.

פורסם 2009-02-01