Walter Jones, מנהל סניף בנק לשעבר ב-Bank of America נידון ביום שני האחרון (05.01.09) לשש וחצי שנות מאסר בפועל לאחר שהודה והורשע בקשירת קשר לביצוע הלבנת הון.

ג'ונס השתתף ברשת הונאה שנחשפה במהלך 2007 ופעלה כמעט שני עשורים. עפ"י כתב האישום סייע ג'ונס לרשת באמצעות הפקדת למעלה מ-60 המחאות בסך כולל של כ-18 מיליון דולר. את ההמחאות שהפקיד המיר ג'ונס בהמחאות בנקאיות אותן פיזר בקרב חברי הרשת. בתמורה למעשיו קיבל ג'ונס תשלומים במזומן בסך של למעלה מ-330,000 דולר.

עשרה חברים אחרים ברשת, לרבות מנהיגת הרשת, Harriette Walters, שעבדה בזמן ביצוע העבירות ברשות המיסים באותו מחוז, הודו אף הם באישומים המיוחסים להם.

פורסם 2009-01-07